Skip to content

Læserbreve

Af Erling Peæstekjær

Integration?

29. maj 2018, 13.57

FLYGTNINGE 28. maj kunne jeg her i avisen læse en fin artikel, den handlede blandt andet om fire fokusområder, som vi i beskæftigelsesudvalget har fastlagt.

Jeg er dog nødt til at give min mening til kende om de fire punkter, da specielt et af punkterne ikke fik min opbakning.

De første tre punkter er jeg helt enig i, selvfølgelig skal vi gøre en indsats for at få unge under 25 i uddannelse eller job.

Jeg kan heller ikke være uenig i, at borgere på kanten af arbejdsstyrken helst skal ind på arbejdsmarkedet igen. Også rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen til gavn for virksomheder, vækst og velfærd skal styrkes, det er jeg også helt enig i.

Det sidste fokusområde har ordlyden »Udbuddet af arbejdskraft skal øges via styrket arbejdsmarkedsrettet integration af flygtninge«, der var jeg alene med min holdning, i DF mener vi ikke, at flygtninge skal integreres, de skal forhåbentlig hjem igen på et tidspunkt, når situationen i deres hjemland tillader det.

I den periode, flygtninge opholder sig her i landet, er jeg helt med på, at de kan arbejde og tilegne sig nogle kompetencer, de kan bruge, når de skal hjem og måske genopbygge et krigshærget land, men integreres mener jeg altså ikke, de skal. Desuden synes jeg, det stritter i alle retninger, at den ene hånd i regeringen ikke ved, hvad den anden laver.

I finanslovsaftalen for 2018 er nøje beskrevet, hvad der skal gøres for at repatriere (hjemsende) flygtninge.

»Yderligere er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at ændre integrationsloven og den generelle beskæftigelseslovgivning, så kommunerne forpligtes til en systematisk vejledning af udlændinge om mulighederne for at repatriere. Den systematiske vejledning vil ske i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og via jobcentrene«.

Beskæftigelsesministeren har for nylig udsendt beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019. Der er ikke nævnt et ord om repatriering, tværtimod en masse om integration, blandt andet at integrationsindsatsen skal sigte mod, at flygtninge og familiesammenførte skal ud på danske arbejdspladser, så de kan få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, altså de skal integreres.

Ligeledes er der lavet aftale om en ny IGU (integrationsuddannelse) både for flygtninge og familiesammenførte, igen mere integration.

Så ikke et eneste ord fra beskæftigelsesministeren om hjemsendelse, selv om det står i finanslovsaftalen, jeg går da ud fra, ministeren har været med til at vedtage finanslovsaftalen og afsætte de midler, der skal bruges på en mere effektiv hjemsendelsesstrategi.